Usługi Hydrotechniczne

Budownictwo wodne to stosunkowo mało powszechny odłam budownictwa w Polsce. Zajmuje się wznoszeniem budowli wodnych oraz ich regeneracją. Tworzy niezbędne warunki techniczne do przemyślanego zarządzania zasobami wodnymi. Dzięki temu mogą w łatwy sposób zostać wykorzystane do celów energetycznych, transportowych, leśnych, czy rekreacyjnych. Obecnie duży nacisk w budownictwie hydrotechnicznym kładziony jest na ekologię.

W dziedzinie budownictwa wodnego zajmujemy się :

Budową, modernizacją, remontami :

– zbiorników retencyjnych

– jazów

– wałów przeciwpowodziowych

– śluz

– pompowni

– stawów rybnych

Dodatkowo wykonujemy :

– odwodnienia terenów ( rolnych, leśnych i zurbanizowanych )

– zagospodarowanie nabrzeży

– umacnianie brzegów