Usługi Geotechniczne

Geotechnika jest bardzo rozległa dziedziną. Począwszy od zaawansowanego badania podłoża gruntowego w celu sprawdzenia jego wytrzymałości kończąc na ręcznym kopaniu w gruncie. My jednak skupiamy się wyłącznie na :

– niwelacji terenu

– wymianie gruntu

– wykopach i nasypach

– stabilizacji podłoża

– wykopach fundamentowych

– budowie dróg