Oferta

Lekor Sp z o.o. specjalizuje się się w realizacji kompleksowo wykonywanych inwestycji oraz przebudowy i modernizacji obiektów budowlanych.

Główny zakres działalności spółki:
– projektowanie i doradztwo

 • opracowanie operatów wodnoprawnych, projektów budowlanych z zakresu budownictwa wodnego i wodnomelioracyjnego,

 • kosztorysowanie robót budowlanych w zakresie budownictwa wodnego, melioracyjnego, ogólnego, itd.,

 • opracowania dotyczące pozyskania środków unijnych w zakresie melioracji wodnych i budownictwa wodnego,

 • zastępstwo inwestycyjne,

 • pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie melioracji wodnych i odwodnienia terenów rolnych, zabudowanych i przemysłowych,

 • opracowanie ekspertyz i opinii w zakresie melioracji wodnych,

 • przygotowanie materiałów i prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za zalane tereny rolne,

 • przygotowanie materiałów i prowadzenie spraw związanych z odzyskiwaniem niesłusznie naliczanych kar umownych przez inwestorów,

 • naprawy sprzętu budowlanego.

– wykonawstwo

 • melioracje terenów rolnych i leśnych, odwodnienie terenów zurbanizowanych,

 • zagospodarowanie łąk i pastwisk oraz ogrodów przydomowych, utrzymanie terenów zieleni,

 • budowa obiektów ziemnych takich jak: wały, zapory, grodze, doły fundamentowe oraz regulacje rzek i potoków, umocnienia skarp brzegów rzek, zbiorników retencyjnych i stawów rybnych, budowa dróg rolniczych itp.,

 • budowa obiektów kubaturowych i pozostałych z zakresu budownictwa ogólnego,

 • budowa obiektów hydrotechnicznych np. elektrownie wodne (wraz z wyposażeniem w hydrauliczne czyszczarki krat, zamknięcia piętrzące z instalacją sterowania, kraty), jazy, śluzy, przepławki dla ryb itp.;

 • niwelacja terenu, wymiana gruntu, wykopy i nasypy, stabilizacja podłoża oraz wykopy fundamentowe

 • rozbiórki obiektów kubaturowych i podłoży betonowych

– usługi sprzętowe:

 • samochodami ciężarowymi o ładowności 18t – 120 zł/mg netto

 • wozidłami o ładowności 9t – 80 zł/mg netto

 • koparki JCB 220 wysięg 18m – 220 zł/mg netto

 • koparki JCB 160 wysięg 14m – 150 zł/mg netto

 • koparko ładowarka JCB 4 CX – 100 zł/mg netto

 • koparka JCB 8080 – 100 zł/mg netto

 • minikoparki JCB 8018 – 80 zł/mg

 • zestaw niskopodwoziowy – 4 zł/km netto pow 100 km

  120 zł/mg do 100 km i postój

 • ciągnik zetor i ursus – 75 zł/mg netto.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.