O firmie

Firmę założył wiele lat temu Lech Korobow. W obecnej formie prawnej firma funkcjonuje od dnia 26.05.2015. Aktualnie firmą kieruje prezes zarządu  Tomasz Płowens do spółki z synem kreatora firmy Michałem Korobow.

Od początku istnienia naszej działalności stawiamy na dyscyplinę oraz dobrą atmosferę w pracy. Zdajemy sobie sprawę, że zadowolony i dobrze zorganizowany zespół ludzi pracuje efektywniej. Pomaga nam to osiągnąć nasz główny cel i sprawę najwyższej wagi, czyli jakość wykonywanych prac.

Obszar działalności firmy obejmuje województwa : Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie.

Zajmujemy się głównie  :

  • budownictwem hydrotechnicznym
  • konserwacją budowli przeciwpowodziowych
  • transportem maszyn budowlanych
  • dostawą i przewozem kruszyw
  • usługami ziemnymi
  • melioracją

 

Z  naszych usług korzystają : instytucje państwowe, firmy prywatne oraz osoby fizyczne.